header2

Drukuj
Игровые шаблоны DLE
Самая быстрая Диета

„Polski Ład” dla Gminy Sitno

on 08 grudzień 2021.

Polski ład

      „Polski Ład” dla Gminy Sitno

W ramach Rządowego Funduszu „Polski Ład” – Programu Inwestycji Strategicznych Gmina Sitno uzyskała promesy dotyczące dofinansowania poniższych inwestycji:

- "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią biologiczną w miejscowości Sitno", przewidywana wartość inwestycji  5.000.000,00 zł, deklarowana kwota udziału własnego 250.000,00 zł, procentowy udział własny Wnioskodawcy w realizacji inwestycji 5,00%, kwota wnioskowanych środków 4.750.000,00 zł, przewidywany okres realizacji inwestycji powyżej 12 miesięcy.


- "Energia odnawialna w Gminie Sitno - Fotowoltaika", przewidywana wartość inwestycji  4.500.000,00 zł, deklarowana kwota udziału własnego 225.000,00 zł, procentowy udział własny Wnioskodawcy w realizacji inwestycji 5,00%, kwota wnioskowanych środków 4.275.000,00 zł, przewidywany okres realizacji inwestycji do 12 miesięcy.


- "Przebudowa ciągu 2 dróg gminnych nr 110705L oraz nr 110703L tworzących łącznik drogi krajowej nr 74 z drogą powiatową nr 3286L o długości 3137,50 m", przewidywana wartość inwestycji  2.100.000,00 zł, deklarowana kwota udziału własnego 105.000,00 zł, procentowy udział własny Wnioskodawcy w realizacji inwestycji 5,00%, kwota wnioskowanych środków 1.995.000,00 zł, przewidywany okres realizacji inwestycji do 12 miesięcy.

Łącznie Gmina Sitno uzyskała    11 020 000,00 zł.

Dodatkowe pieniądze na kanalizację oraz wodociąg

Gmina Sitno uzyskała środki na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę oraz kanalizacji. Na konto gminy wpłynie łącznie 5 810 040,00 zł w tym: 2 213 646,00 zł na wodociągi i 3 596 394,00 zł na kanalizację.

258266779 776237576666006 7247518652938629063 n

Новые игры Alawar.