header2

Drukuj
Игровые шаблоны DLE
Самая быстрая Диета

Komputery dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR – nabór oświadczeń

on 22 październik 2021.

160x90 images 2019 indeksCentrum Projektów Polska Cyfrowa rozpoczęło nabór wniosków o granty na zakup sprzętu komputerowego dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR. Celem projektu jest wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu. Wniosek składany będzie przez Gminę Sitno na podstawie oświadczeń rodziców/opiekunów prawnych, bądź uczniów pełnoletnich.

Program obejmuje dzieci rodzin (w linii prostej, tj. rodziców, dziadków, pradziadków/opiekunów prawnych), których krewny pracował niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwał w miejscowości objętej PPGR

Oświadczenia o udziale w projekcie wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych można składać w sekretariacie w Urzędzie Gminy Sitno w terminie od 15 października 2021 r. do 2 listopada 2021 r. w godzinach pracy urzędu.

Zgodnie z postanowieniami programu dziecko, które otrzymało na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy nie może aplikować w obecnym naborze.

Wymagane dokumenty:

1. Oświadczenie dla rodzica/opiekuna prawnego – które będzie podstawą do złożenia wniosku przez gminę;
2. Oświadczenie ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletność – które będzie podstawą do umożliwienia złożenia wniosku przez gminę;
3. W razie posiadania dokumentów potwierdzających fakt zatrudnienia w PPGR, należy je dołączyć go do powyższego oświadczenia;
4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Pliki do pobrania:

ikona doc1. Oświadczenie dla rodzica/opiekuna prawnego (wersja edytowalna w MS WORD)
ikona pdf2. Oświadczenie dla rodzica/opiekuna prawnego (wersja PDF)
ikona doc3. Oświadczenie ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletność (wersja edytowalna w MS WORD)
ikona pdf4. Oświadczenie ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletność (wersja PDF)
ikona pdf5. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (wersja PDF)

Aktualizacja 02.11.2021 r.

Do powyższych oświadczeń prosimy dołączyć kopię dokumentu potwierdzającego fakt zatrudnienia w danym PPGR (świadectwo pracy, legitymacja ubezpieczeniowa, zaświadczenie Rp-7). W przypadku braku prosimy o dostarczenie poniższego oświadczenia:

OŚWIADCZENIE

Новые игры Alawar.