Drukuj
Игровые шаблоны DLE
Самая быстрая Диета

Pożegnanie Skarbnika i Kierownika GOPS

on 17 marzec 2021.

xfjfjfj654168411

W dniu 26 lutego br. w Urzędzie Gminy uroczyście pożegnano Panie odchodzące na emeryturę tj. Skarbnik Gminy Sitno Jolantę Hryciuk oraz Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sitnie Barbarę Tor.

Pani Jolanta Hryciuk pracowała w Urzędzie Gminy Sitno od dnia 26.06.1996 r. na stanowiskach: Podinspektor ds. księgowości, Inspektor ds. księgowości, Inspektor ds. rozliczeń, Zastępca Skarbnika, a od 01.01.2008 r. zajmowała stanowisko Skarbnika Gminy. Skrupulatnie pilnując dochodów i wydatków, wspomagała swoją wiedzą   i doświadczeniem, tworzyła i realizowała budżety, kontrasygnowała zobowiązania finansowe zaciągane przez gminę oraz w całości czuwała nad stabilnością finansów Gminy.

Pani Barbara Tor zatrudniona w UG Sitno od dnia od dnia 01.11.1982 r. na stanowiskach: referenta, inspektora w Referacie Rolnictwa. Od 07.01.1994 r pracowała w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sitnie, a od 25.04.2008 r. pełniła funkcję Kierownika GOPS.

Przez lata swojej pracy zawodowej podejmowała różne inicjatywy między innymi:

- realizowała projekt EFS (Europejski Fundusz Społeczny): „Im więcej tym lepiej”

- współpracowała z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej w Zamościu

- była współorganizatorem Mikołajkowego Koncertu charytatywnego: „Podziel się tym, co masz”

- nadzorowała prowadzenie GOPS-owego Banku Rzeczy Używanych

W 2017 r. odebrała z rąk Pani Minister Elżbiety Rafalskiej honorową odznakę Primus in Agendo ("Pierwszy w działaniu"), za szczególne działania i zasługi na rzecz rynku pracy, polityki społecznej i rodziny.

Wójt Gminy Krzysztof Seń w imieniu swoim oraz wszystkich pracowników Urzędu i podległych jednostek podziękował za pełną zaangażowania pracę na rzecz Gminy Sitno.

Z kolei 1 marca br. przed sesją Rady Gminy słowa uznania w kierunku Pań wyrazili również Przewodniczący Rady –Władysław Wydmański, Wójt Gminy – Krzysztof Seń, radni oraz sołtysi Gminy Sitno. Na ręce Pań powędrowały kwiaty, upominki oraz życzenia dobrego zdrowia, optymizmu, realizowania własnych pasji i zainteresowań oraz wszelkiej pomyślności.

Podziękowania Wójtowi, Radnym oraz Sołtysom złożyły również obydwie Panie podkreślając, że zawsze mogły liczyć na pomoc i wsparcie, co było dla nich niezmiernie ważne.                                                                                                

Новые игры Alawar.

Centrum Kultury w Sitnie

fb

GOPS

Porady prawne

Money.pl - Kliknij po więcej
Porady prawne
Wspierane przez Money.pl

PRAWO

 

raport2019