Drukuj
Игровые шаблоны DLE
Самая быстрая Диета

XIX sesja Rady Gminy Sitno - 28 luty 2020 r.

on 10 marzec 2020.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad;
2. Powołanie komisji uchwał i wniosków;
3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji;
4. Wnioski i wypowiedzi mieszkańców;
5. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz ich podjęcie:
- w sprawie planu ustalającego formy doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobieranych przez uczelnie oraz specjalności i form kształcenia nauczycieli objętych dofinansowaniem na 2020 r.;
- w sprawie regulaminu ustalającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Sitno;
- w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Sitno;
- w sprawie przyjęcia Programu „Gminnej Karty Mieszkańca”;
- w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia Dziennego Domu "Senior +" w Stanisławce oraz włączenia go w strukturę Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sitnie;
- w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Sitno;
6. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym;
7. Interpelacje i zapytania radnych - odpowiedzi;
8. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/Władysław Wydmański

Новые игры Alawar.

Centrum Kultury w Sitnie

fb

GOPS

Porady prawne

Money.pl - Kliknij po więcej
Porady prawne
Wspierane przez Money.pl

PRAWO

 

raport1