Drukuj
Игровые шаблоны DLE
Самая быстрая Диета

Uchwała dotycząca sprzeciwu budowy stacji transmisyjnej

on 03 lipiec 2019.

wieza teleUCHWAŁA NR X/60/2019
RADY GMINY SITNO
z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie przyjęcia oświadczenia dotyczącego sprzeciwu wobec budowy stacji transmisyjnej WA-0171 wraz z wieżą telekomunikacyjną oraz wewnętrzną linią zasilającą w Stabrowie
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i 3a oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) Rada Gminy w Sitnie uchwala, co następuje:

§ 1

Rada Gminy Sitno oświadcza, że wyraża kategoryczny sprzeciw oraz opiniuje negatywnie pomysł budowy w centrum miejscowości Stabrów, na działce nr 253/2 (jednostka ewidencji Sitno) stacji bazowej telefonii komórkowej, składającej się między innymi z masztu telekomunikacyjnego z antenami zawieszonymi na wysokości 59m oraz wewnętrzną linią zasilającą.

Pełna treść Uchwały

Новые игры Alawar.

Centrum Kultury w Sitnie

fb

GOPS

Porady prawne

Money.pl - Kliknij po więcej
Porady prawne
Wspierane przez Money.pl

PRAWO

 

raport1