Drukuj
Игровые шаблоны DLE
Самая быстрая Диета

Montaż elektrowni fotowoltaicznej przy wsparciu ARiMR

on 14 marzec 2019.

„EKOZAMBUD”
22-400 ZAMOŚĆ
UL. GEN. SIKORSKIEGO 16A
TEL. 737 168 350

PROPONUJEMY ELEKTROWNIE FOTOWOLTAICZNE
PRZY WSPARCIU
AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA
/ODDZIAŁ ZAMOŚĆ, LUBLIN/
Z PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014 – 2020

KWOTA WSPARCIA DLA MAŁYCH GOSPODARSTW – 60 000 ZŁOTYCH!

WARUNKI OTRZYMANIA POMOCY NA STRONIE WWW.ARMIR.GOV.PL

Poddziałanie: 6.3 Restrukturyzacja małych gospodarstw - nabór wniosków od 28 lutego do 29 marca 2019 r.

 

„Premia przyznawana jest na operację:

•  obejmującą restrukturyzację gospodarstwa w zakresie produkcji żywnościowych lub nieżywnościowych produktów rolnych lub przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie;

polegającej na:

•  przeprowadzeniu inwestycji w środki trwałe oraz
•  udziale w szkoleniach, lub
•  korzystaniu z usług doradczych, lub
•  udziale w zorganizowanych formach współpracy producentów rolnych,

realizacji innych działań niezbędnych do przeprowadzenia restrukturyzacji gospodarstwa która ma na celu poprawę konkurencyjności i zwiększenie rentowności gospodarstwa oraz doprowadzi do wzrostu wielkości ekonomicznej gospodarstwa:

•  do co najmniej 10 tys. euro,
•  co najmniej o 20% w stosunku do wielkości wyjściowej;

w szczególności w wyniku zmiany rodzaju prowadzonej produkcji rolnej.”

OFERTĘ I KOSZTORYS INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ WYKONUJEMY BEZPŁATNIE!
WYSTARCZY ZŁOŻYĆ WNIOSEK W AGENCJI W ZAMOŚCIU LUB LUBLINIE.
W ZAMOJSKIM ODDZIALE ARMIR UZUPEŁNIANIE WNIOSKU MOŻE BYĆ PO W/W TERMINIE

Новые игры Alawar.

Centrum Kultury w Sitnie

fb

GOPS

Porady prawne

Money.pl - Kliknij po więcej
Porady prawne
Wspierane przez Money.pl

PRAWO

 

raport1