Drukuj
Игровые шаблоны DLE
Самая быстрая Диета

Dotacje do 24000 zł na osobę

on 14 marzec 2019.

osrodekwsparcia

SZANOWNI PAŃSTWO !

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w partnerstwie z Grupą Medialna ITM Sp. z o.o. realizuje projekt „OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W SUBREGIONIE CHEŁMSKO-ZAMOJSKIM” z Działania 11.3 Ekonomia społeczna, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest rozwój potencjału sektora Ekonomii Społecznej w okresie 01.10.2017–30.09.2020r. w zakresie generowania miejsc pracy w Przedsiębiorstwach Społecznych.

Wszystkie oferowane działania w projekcie są bezpłatne i realizowane zgodnie ze Standardami OWES.

W ramach działań oferujemy :

 

 • INFORMACJĘ o ekonomii społecznej i działaniach projektu.
 • PROMOCJĘ usług świadczonych przez podmioty ekonomii społecznej i przedsiębiorstwa społeczne.
 • USŁUGI ANIMACYJNE - wsparcie grup formalnych i nieformalnych, organizacji, środowisk w zakresie ożywienia działań, tworzenia podmiotów lub przedsiębiorstw, zawiązywania partnerstw, pozyskiwania rozwiązań i funduszy na rozwój środowiska itd. Uczestnictwo w spotkaniach animacyjnych międzybranżowych i korporacyjnych, wyjazdowych warsztatach animacyjnych w najlepszych przedsiębiorstwach społecznych w kraju.
 • SZKOLENIA dotyczące procesu zakładania organizacji/przedsiębiorstwa społecznego, funkcjonowania
  i problemów związanych z ich funkcjonowaniem, przygotowania biznesplanu i dokumentacji niezbędnej
  do założenia.
 • DORADZTWO na temat zakładania organizacji i przedsiębiorstwa społecznego.
 • DOTACJĘ bezzwrotną na zakładanie spółdzielni socjalnej w wysokości do 24 000 zł na osobę lub miejsce pracy wraz ze wsparciem pomostowym do 1200 zł przez pierwsze 6 miesięcy oraz do 800 zł przez kolejne 6 miesięcy. BON SZKOLENIOWY dla zatrudnionych pracowników przedsiębiorstwa do wartości 3500 zł na osobę.
 • DORADZTWO w prowadzeniu przedsiębiorstwa społecznego w tym doradztwo prawne, księgowo-rachunkowe, marketingowe, osobowe. Doradztwo doświadczonych ekspertów z zakresu problemów codziennego funkcjonowania organizacji czy przedsiębiorstwa.
 • DOTACJA NA PRZYTĄPIENIE BĄDŹ ZATRUDNIENIE W SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ do 24 000 zł na osobę.
 • SUBSYDIOWANE ZATRUDNIENIE w wysokości 1 000 zł na miesiąc przez okres maksymalnie do 12 miesięcy.
 • WSPARCIE INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ w tym: sprzętowe, kadrowe, doradcze itp.
  Dla organizacji które zechcą się ekonomizować (podjęcie działalności nieodpłatnej, odpłatnej
 • pożytku publicznego, podjęcie działalności gospodarczej), PAKIET USŁUG ROZWOJOWYCH O WARTOŚCI do 5000 zł.

Możliwość korzystania przez przedsiębiorstwa społeczne i podmioty ekonomii społecznej ze wsparcia ZWROTNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH – POŻYCZEK.

ZGŁOŚ SIĘ DO NASZEGO BIURA OWES:

 

W CHEŁMIE                                                                                       W ZAMOŚCIU
Plac Niepodległości 1, pok. 46;                                             ul. Pereca 2, pok. 7, 8, 9;
21-200 Chełm                                                                             22-400 Zamość
Tel. 82 563 24 29                                                                        tel. 846271181, 846271191   

DOTACJE

SZKOLENIA

INKUBATOR

Новые игры Alawar.

Centrum Kultury w Sitnie

fb

GOPS

Porady prawne

Money.pl - Kliknij po więcej
Porady prawne
Wspierane przez Money.pl

PRAWO

 

raport1