Drukuj
Игровые шаблоны DLE
Самая быстрая Диета

APEL O ODŚNIEŻANIE CHODNIKÓW

on 29 styczeń 2019.

odsniezanie chodnika2W związku z trwającym okresem zimowym, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.) przypominam wszystkim właścicielom, użytkownikom i zarządcom nieruchomości o obowiązku uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości (również tych niezamieszkałych).

Opady śniegu oraz utrzymująca się niska temperatura powodują utrudnienia w poruszaniu się i stanowią zagrożenie wystąpienia wypadku, za co odpowiedzialność poniesie osoba zobowiązana ustawą do odśnieżania chodnika i usuwania z niego lodu.

Jednocześnie przypominam o konieczności odśnieżania dachów oraz usuwania sopli lodowych, które mogą stwarzać zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi.

Новые игры Alawar.

Centrum Kultury w Sitnie

fb

GOPS

Porady prawne

Money.pl - Kliknij po więcej
Porady prawne
Wspierane przez Money.pl

PRAWO

 

raport1