Drukuj
Игровые шаблоны DLE
Самая быстрая Диета

I sesja Rady Gminy Sitno - 21 listopada 2018r.

on 28 listopad 2018.

Porządek obrad:

- Otwarcie sesji.
- Wręczenie zaświadczeń o wyborze radnego.
- Złożenie ślubowania przez radnych wg treści określonej w art. 23 a ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym.
- Uchwalenie porządku obrad.
- Wybór przewodniczącego Rady Gminy.
- Wybór wiceprzewodniczącego (ych) Radnych Rady Gminy.
- Złożenie ślubowania przez Wójta wg treści określonej w art. 29a ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym.
- Sprawy różne.
- Zakończenie obrad pierwszej sesji Rady Gminy.

Новые игры Alawar.

Centrum Kultury w Sitnie

fb

GOPS

Porady prawne

Money.pl - Kliknij po więcej
Porady prawne
Wspierane przez Money.pl

PRAWO